Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci

Predpisi, na katere predpis vpliva