Ponudba za odkup zemljišča (neuveljavljanje predkupne pravice)

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka