Prijava obratovalnega časa gostinskega lokala / kmetije

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov