7. redna seja občinskega sveta Občine Puconci

Seja je potekala dne 02.07.2015 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji