Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2011

Predpisi, na katere predpis vpliva