JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Puconci

12. 11. 2021 Tanja M.
12.11.2021
Objave in pozivi
10.12.2021 do 12:00
014-0022/2021
10.11.2021
Jasmina Bogdanovič
jasmina.bogdanovic@puconci.si