Spremenjeno delovanje ambulant družinske medicine in ambulant za otroke,šolsko mladino in mladostnike