Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Ponudba za odkup zemljišča (neuveljavljanje predkupne pravice)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE