Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Proračuna Občine Puconci za leto 2024

15. 12. 2023 Mitja C. (Občinska uprava)