Javna razgrnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na Vaneči

21. 9. 2022 Mitja C. (Občinska uprava)