Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije KMG-MID 100233158 v Vadarcih

2. 9. 2022 Mitja C. (Občinska uprava)