Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Vas in V oračaj (stanovanjska gradnja) v naselju Puconci

13. 12. 2016 Mitja C. (Občinska uprava)