Javno naznanilo o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta za širitev kmetije

8. 10. 2021 Mitja C. (Občinska uprava)