Javno naznanilo o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stavbe za shranjevanje in predelavo pridelkov ter stanovanjske stavbe v Kuštanovcih

10. 6. 2021 Mitja C. (Občinska uprava)