Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Proračuna Občine Puconci za leto 2020

15.11.2019 Mitja C.