Javno naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za umestitev dela daljnovoda 2 x 110 kV M. Sobota-Mačkovci od SM 16 do SM 21

14. 11. 2019 Mitja C. (Občinska uprava)