Anketa - Načrt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja

2. 2. 2016