OBVESTILO O POSLOVANJU OBČINSKE UPRAVE IN RAZVOJNEGA ZAVODA OBČINE PUCONCI